E shop ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

SKU: N/A

Για διακιούχους του παρακάτω επιχειρησιακού προγράμματος.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Το προϊόν δέν έχει προτεινόμενη τιμή. Ζητείστε προσφορά με βάση τις ανάγκες σας, όσον αφορά στον όγκο των προϊόντων και τις διαφημιστικές σας απαιτήσεις.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πως μπορεί να στηθεί ένα e-shop μπορείτε να βρείτε εδώ RFM

Περιγραφή

Για διακιούχους του παρακάτω επιχειρησιακού προγράμματος

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου:
 να στηριχθεί η λειτουργία τους υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19),
 να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και του ψηφιακού
μετασχηματισμού αυτών,
 να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς τους χώρους,
 να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της
νόσου COVID-19, καθώς και στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του
Λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για
τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής σύμφωνα
με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις περί Εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που
εκδόθηκαν αρμοδίως [ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19024 (ΦΕΚ Β 915/17-03-2020) και επόμενες] όπως
αντικαθίστανται, τροποποιούνται και ισχύουν.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε :
 Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019
 Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 και εντεύθεν μέχρι τις 7/11/2020.
Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις θα καθορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση
είναι οι ακόλουθες:
3
 να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την
εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
– Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
– Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την
7/11/2020
 να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που
υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη
18 Μαρτίου 2020 και εφεξής,
 να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών
δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία
ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
responsive,
 θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των
προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)
προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013.

Δείτε τι δικαιολογητικά χρειάζεστε

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα για το πως μπορεί να στηθεί ένα e-shop μπορείτε να βρείτε εδώ RFM

  Susta.grΓραφεία
  Κύπρου 75, 19400, Κορωπί
  1ος όροφος
  ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΠου θα μας βρείτε
  https://www.susta.gr/wp-content/uploads/2021/01/susta-101-002.png
  GET IN TOUCHSusta.gr Social links
  Find us in social media

  Copyright by Susta.gr. All rights reserved.

  This site is registered on wpml.org as a development site.