Δικαιολογητικά αίτησης e-lianiko

Λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα “e-λιανικό”

 

 1. Στοιχεία Μητρώου – Νομικού Προσώπου της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). Σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, δεν απαιτείται. (Το δικαιολογητικό αυτό το παρέχει ο λογιστής της επιχείρησης)

 

 1. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

(Το δικαιολογητικό αυτό το παρέχει ο λογιστής της επιχείρησης)

 

 1. Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα αναλυτικά στοιχεία του υποκαταστήματος (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης), σε περίπτωση υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο.

(Το δικαιολογητικό αυτό το παρέχει ο λογιστής της επιχείρησης)

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης.

(Το δικαιολογητικό αυτό το ετοιμάζει η δική μας πλευρά με βάση στοιχεία που θα μας δώσει ο επιχειρηματίας και ο λογιστής του. Τα στοιχεία αυτά αφορούν σε πιθανή συμμετοχή είτε του επιχειρηματία είτε της επιχείρησης σε άλλες επιχειρήσεις). Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο/διαχειριστή της επιχείρησης, στην περίπτωση δε που αυτοί είναι περισσότεροι του ενός από τον καθένα ξεχωριστά)

 

 1. Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2021, 2020, 2019)

Το δικαιολογητικό αυτό το ετοιμάζει η δική μας πλευρά με βάση στοιχεία που θα μας δώσει ο επιχειρηματίας και ο λογιστής του.

 

 1. Έντυπο Ε3 2019 (Υποβολή) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή τις Τροποποιητικές, εφόσον έχουν υποβληθεί τέτοιες.

(Το δικαιολογητικό αυτό το παρέχει ο λογιστής της επιχείρησης)

 

 1. Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 και αντίστοιχο του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις) ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

(Το δικαιολογητικό αυτό το παρέχει ο λογιστής της επιχείρησης)

 

 1. Υ.Δ . Εξόδων για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. Στην Υ.Δ. θα πρέπει να αναφέρονται τα έξοδα αναλυτικά για τις περιόδους σύγκρισης ανά έτος (2019 & 2020) (Δεν αφορά νέες επιχειρήσεις)

(Το δικαιολογητικό αυτό το ετοιμάζει η δική μας πλευρά με βάση στοιχεία που θα μας δώσει ο επιχειρηματίας και ο λογιστής του).

9. Στην περίπτωση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος, εκτύπωση (print screen) του ηλεκτρονικού καταστήματος με εμφανή την ηλεκτρονική διεύθυνση αυτού (url).

(Το δικαιολογητικό αυτό το παρέχει ο επιχειρηματίας).

 

 

Η παραπάνω λίστα αφορά αποκλειστικά τα δικαιολογητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το σύστημα κάνει αποδεκτά τα δικαιολογητικά μόνον αν είναι σε μορφή  *.pdf, *.jpeg, *.jpg και *.png καθώς και συμπιεσμένα αρχεία zip.

 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών χρειαζόμαστε για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή της πρότασης και τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία κατά περίπτωση μας παρέχει ο επιχειρηματίας και/’η ο λογιστής του):

 

 • Ε3 των δυο τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων τόσο για την επιχείρηση όσο και για κάθε μια από τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με αυτήν. Επιπλέον στοιχεία ισολογισμού των 2 τελευταίων χρήσεων σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
 • ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) του απασχολούμενου προσωπικού για τις δυο τελευταίες χρήσεις τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες με αυτήν
 • Στοιχεία των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης και όλων των συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων με αυτήν. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση, τηλέφωνο (κινητό & σταθερό), email κλπ.
 • Στοιχεία των συνδεδεμένων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων (ΑΦΜ, νόμιμος εκπρόσωπος, εταίροι /μέτοχοι και ποσοστά αυτών κλπ., έτος ίδρυσης, λογιστικές καταστάσεις, κύκλοι εργασιών, απασχολούμενο προσωπικό κλπ.)
 • Στοιχεία για τις επιδοτήσεις όλων των ειδών (de minimis ή όχι) που έχει λάβει η επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, αλλά και κάθε συνδεδεμένη/συνεργαζόμενη με αυτήν. Τα στοιχεία αφορούν το πρόγραμμα στο οποίο εντάχθηκε, ημερομηνία εγκριτικής απόφασης και αριθμό αυτής, αιτούμενο ποσό, εγκριθέν ποσό κλπ΄.
Susta.grΓραφεία
Κύπρου 75, 19400, Κορωπί
1ος όροφος
ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣΠου θα μας βρείτε
https://www.susta.gr/wp-content/uploads/2021/01/susta-101-002.png
GET IN TOUCHSusta.gr Social links
Find us in social media

Copyright by Susta.gr. All rights reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.